Kedy dať dieťa do škôlky?

Kedy dať dieťa do škôlky?

Kedy je vhodné dať dieťatko do škôlky? Kedy je na to zrelé? A ak si nezvyká? Kedy ste dali deti do škôlky Vy?

S Mgr. Evou Polákovou, detskou psychologičkou, a mamou troch detí sa rozprávame o škôlke.

Pripravený na škôlku

Kedy je podľa Vás a podľa odborníkov, najlepší vek, kedy dať dieťa do škôlky? Je to individuálne?

Z hľadiska vývinovej psychológie je medzi batoľaťom a dieťaťom predškolského veku výrazný rozdiel. Batoľa (do 3 rokov veku života) môže byť umiestnené v jasliach. Toto zariadenie je však „zariadením pre dospelých“ a deti by si ho samé nikdy nevymysleli. Kdežto materská škola - škôlka - je „zariadenie pre deti“ a deti by si ho vymysleli, aj keby v dnešnej podobe neexistovali. Proste ich potrebujú.

Predškolské dieťa prekračuje hranice svojho najbližšieho rodinného kruhu a potrebuje si začať utvárať vzťah k druhým deťom, k svojim vrstovníkom. Obyčajne sa odporúča vek 3 rokov, nakoľko v tomto období končí aj rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka. Podľa môjho názoru je v 3 rokoch ešte skoro, v 4 rokoch je to možné a v 5 rokoch je to pre dieťa nevyhnutné.

Je moje dieťa zrelé na škôlku?

Ako majú rodičia zistiť, že to ich dieťa je už zrelé, aby navštevovalo nejaké kolektívne predškolské zariadenie? 

Obyčajne sa rodičia nezamýšľajú nad zrelosťou dieťaťa do škôlky. Dieťa prirodzene dospeje do vývinového štádia, kedy je ochotné spolupracovať, chce vyzerať ako iní, chce robiť, čo robia iní a hlavne - vie rozprávať, a to z dieťaťa robí najviac samostatnú osobnosť. Tu niekde začínajú aj potreby dieťaťa stretať sa s rovesníkmi, tráviť v spoločnej hre viac času, túžba spoznať aj iné formy hry či činností ako tie, ktoré mu ponúka rodina. Ak má dieťa tieto tendencie, môžeme povedať, že je zrelé na pobyt v škôlke.

Vyberáme škôlku

Ako si vybrať tú správnu škôlku - štátnu, súkromnú, jazykovú... blízko domu?

Výber škôlky je veľmi dôležitý a samotní rodičia si musia zvážiť požiadavky, ktoré chcú, aby nimi vybratá škôlka spĺňala. Mnohokrát si rodičia vyberajú najbližšiu škôlku. Určite organizácia vodenia dieťaťa do škôlky a vyberania z nej je dôležitým kritériom, nemalo by byť však jediným.

Pre niekoho je dôležité množstvo ponúkaných krúžkov pre deti, či už je to v podobe výuky cudzieho jazyka, hudobné krúžky, tanečné, dramatické. Takisto častým kritériom je veľkosť škôlky, počet tried a počet detí v triedach. Ale najdôležitejším kritériom by sa mal stať prístup učiteliek k deťom. Preto je dobré si vziať aj svoje dieťa na „pomoc“ pri výbere škôlky. Nakoniec vybratá škôlka musí vaše dieťa priťahovať, musí ho osloviť svojou atmosférou, tým, ako sa v nej správali a cítili deti, ktoré túto škôlku už navštevujú.

Problémy s adaptáciou

Čo robiť, keď si dieťa nevie zvyknúť? Snažiť sa ho presvedčiť, čakať pár dní, kým si zvykne alebo radšej nejaký čas počkať? 

Nie je dobré, ak má dieťa pocit, že je do škôlky odkladané. Pobyt v škôlke by sme nemali preháňať. Samozrejme, nie vždy to je možné. Veľmi by som sa prihovárala, aby predovšetkým najmladšie deti mohli spávať či oddychovať po obede doma či u starých rodičov.

Pokiaľ nechce chodiť dieťa do škôlky, je nutné sa zaujímať o to, akými činnosťami sa behom dňa zamestnávalo. Treba pomôcť aj dieťaťu, aj učiteľkám pri hľadaní aktivít, ktoré vaše dieťa obľubuje a ktoré ho upútajú. Moja vlastná skúsenosť: najmladšia dcéra plakávala v škôlke po dobu, kým jej učiteľka neponúkla možnosť modelovať si z plastelíny. Vyše týždňa si denne modelovala, hoci aj sama, ale plače zreteľne ubudli.

Je dobré nevzdať škôlku po prvých neúspechoch. Je to predsa len príliš veľa zmien a požiadaviek na malého človiečika. Doprajte mu čas, aby ich dokázal zvládnuť. A plač je len jeho obrannou reakciou, ktorou okrem iného v tejto chvíli vám chce povedať, že vás má rád. Ak však raz už dieťa dáte do škôlky a ono najmä pri rannom lúčení usedavo plače, nevzdajte to hneď po prvých dňoch. Vydržte.


Treba dieťa nútiť do škôlky - kde je hranica?

Čo je jasný signál, že treba prestať dieťa nútiť chodiť do škôlky? Kedy je jasné, že by bolo vhodné, aby bolo dieťa ešte doma s matkou, starou mamou prípadne s opatrovateľkou? Ako reagovať, keď má dieťa tendenciu utiecť zo škôlky, plače... Učiteľky vtedy hovoria, že to rodičia nemajú prežívať, že dieťa si zvykne, že je to normálne...

Rodič musí prežívať, čo jeho dieťa cíti, čo ho trápi a čo teší. Treba však veľa komunikovať so skúsenými učiteľkami, ktoré najlepšie vedia odhadnúť, nakoľko ranný plač dieťa len inscenuje, aby ovplyvnilo rozhodnutie rodičov, nechať ho v škôlke a po odchode rodiča sa dostane relatívne do pohody, alebo ide skutočne o celodenný plač dieťaťa, ktorý však tiež môže trvať niekoľko dní i týždňov.

Pokiaľ by sa vyskytli akékoľvek prejavy spojené s rannou nevoľnosťou či vracaním, nočné nepokojné sny až nočné desy, dieťa by začalo mať problémy s rozprávaním či zajakaním - porozmýšľajte o iných možnostiach prípadne sa poraďte s odborníkom. Sú deti, ktoré potrebujú len dlhší čas, aby ich nervová sústava dozrela do štádia, kedy dieťa sa dokáže odpútavať od tých najbližších osôb.

Je vhodné dávať dieťa do škôlky v určitom ročnom období?

Resp. kedy je to nevhodné?

Obyčajne deti nastupujú v septembri. Toto obdobie je spojené s nástupom väčšiny detí a v tomto čase sa vyskytujú aj najväčšie adaptačne problémy. Veľakrát sa stáva, že dieťa hoci je pomerne dobre pripravené na škôlku, podľahne správaniu rovesníkom a rozplače sa na základe plaču iných detí. My sme dcéru pripravovali na túto situáciu tým, že sme jej rozprávali o tom, že niektoré deti nevedia, ako je v škôlke fajn a preto plačú. Ona potom chcela pomôcť učiteľkám presvedčiť deti, aby neplakali a pri odchode z domu si opakovala, ako ona povie iným deťom, aby neplakali.

Dieťa, ktoré nastúpi do škôlky v tomto období, má však aj väčšiu možnosť sa začleniť do utvárajúceho sa detského kolektívu, ako dieťa, ktoré nastúpi počas školského roka. Jediný jasne nevhodný nástup dieťaťa do škôlky je v mesiacoch apríl, máj, jún. Dieťa má len veľmi krátku možnosť sa zadaptovať a začleniť do detského kolektívu, nakoľko počas letných prázdnin v škôlkach funguje „zberná trieda“ teda pre všetky deti jedna trieda, keďže väčšina detí je na prázdninách. V tomto prípade je omnoho vhodnejšie hľadať dočasnú pomoc u starých rodičov, príp. opatrovateľky.

Pozitíva škôlky

V čom je pre dieťa pozitívne, keď začne navštevovať škôlku? Má to aj nejaké negatíva? Je napríklad dobré, keď dieťa vôbec nechodí do škôlky?

Škôlku považujem za vynikajúci doplnok a obohatenie rodinnej výchovy. Dieťa má šancu užiť si úžasných vecí, ktoré sú doma horšie dostupné, naučí sa mnohým zručnostiam, ktoré my - rodiča len s ťažkosťami by sme ich dokázali naučiť.

Silnou stránkou škôlky sú vedomosti a skúsenosti v tom, ako viesť deti, aby si osvojili účelné návyky(hygiena, obliekanie, udržovanie poriadku...) a účelné zručnosti (zaobchádzanie s ceruzkou, farbičkami a inými pomôckami k tvorivej práci).

V materskej škole je tiež výborná príležitosť k rozvíjaniu vzťahu k druhým deťom. Je to predovšetkým schopnosť spolupráce - najprv v hre, neskôr aj v spoločnej práci. Tiež formovanie takých vlastností ako je družnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, súcit. Stavajú sa tu základy na vytváranie takých vzťahov, akým je priateľstvo.

Aká je Vaša skúsenosť?

Kedy ste dali svoje deti do škôlky? Aká je Vaša skúsenosť?

Mám tri deti. Dvoch starších som dala súčasne do škôlky keď mali 4 a 5 rokov. Keďže obom zle vychádzajú roky, škôlky si užili ešte dostatok. Do toho veku sme však vyhľadávali možnosti stretávania sa s deťmi v ich veku, takže neboli ochudobnené o žiadne rovesnícke kontakty. A nakoľko syn bol alergik, snažili sme sa oddialiť dochádzku do škôlky a súčasne možnosť ľahšieho nakazenia s bežnými infektami.

Najmladšia dcéra išla do škôlky ako trojročná, nemala zdravotné problémy a denne sa stretávala v materskom centre s rovesníkmi a končila mi rodičovská dovolenka s rodičovským príspevkom, takže sme boli nútení túto situáciu riešiť. Napriek len malým začiatočným problémom, chodila domov hneď po obede a poobedňajší spánok trávila pri mne. Až keď mala 4 roky, užívala si škôlku podľa jej predstáv, mala z nej radosť a vychutnávala si ju plnými dúškami.

Napíšte komentár