Plánujete zapísať svoje ratolesti do škôlky?

Plánujete zapísať svoje ratolesti do škôlky?

Zápisy budúcich škôlkarov sú už v plnom prúde a ak chcete, aby aj vaše dieťatko nastúpilo v septembri, mali by ste čím skôr vo vašej materskej škole odovzdať prihlášku. 

Začiatok roka sa už tradične nesie aj v znamení zápisov do materských škôl. Deti sa v nich naučia začleniť do kolektívu, získajú nových kamarátov, návyky na presný systém a taktiež sa dostanú k prvým vedomostiam, ktoré ich pripravia na učenie už neskôr v základnej škole.

Prihlášky do polovice marca

Odporučeným dátumom pre vykonanie zápisu do materskej škôlky je obdobie medzi 15. februárom a 15. marcom. Jednotlivé zariadenia si ho však môžu upraviť podľa svojej potreby, a preto je nutné sledovať oznamy vašej materskej školy, aby náhodou tento termín o niekoľko dní neskrátili.

Dátum zápisu vašej konkrétnej škôlky si môžete zistiť prostredníctvom internetu. Tieto informácie nájdete buď na oficiálnej stránke mesta, alebo daného školského zariadenie. V menších obciach, ktoré nemajú tieto vymoženosti, sledujte obecnú informačnú tabuľu, prípadne vám zriaďovateľ poskytne informácie prostredníctvom rozhlasu.

Toto je oficiálny zápis do škôlky, no prihlášky môžu rodičia podávať kedykoľvek počas roka. Všetko záleží od toho, či má dané školské zariadenie dostatok voľných miesť pre ďalšie deti a bude tak môcť zobrať aj vášho potomka.

Toto budete potrebovať pred zápisom

Vaše dieťa zapíšete do škôlky prostredníctvom potrebného formulára a ďalších tlačív, ktoré následne odovzdáte v tom školskom zariadení, kde chcete vášho potomka umiestniť. Túto žiadosť môžete podať slobodne v akejkoľvek materskej škole, pre ktorú sa rozhodnete. Počítajte však s tým, že najskôr vám dieťa prijmú v tom zariadení, ktoré sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Čiže ak bývate vo väčšom meste, snažte sa umiestniť dieťa vo vami blízkej škôlke, aby ste tak neprišli o všetky možnosti. Následne po prehodnotení všetkých žiadostí obdržíte rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí vášho dieťaťa do škôlky.

Aké doklady potrebujete ku zápisu dieťaťa?

1. Vyplnené tlačivo so žiadosťou o zápis vášho dieťaťa do školy. Tlačivo dostanete vo vašej škôlke, ale môžete si ho aj stiahnuť na internete. Počet podaných žiadostí nie je obmedzený, no ak vaše dieťa prijmú do viacerých škôlok, čo najskôr sa rozhodnite pre jednu z nich a ostatným dajte vedieť, že do nich dieťa nenastúpi, aby ste tak zbytočne nezaberali miesto pre iné dieťa.

2. Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave vášho dieťaťa. Lekár ho vypíše priamo do príslušných kolóniek na žiadosti. Za toto potvrdenie sa však väčšinou platí, preto si vopred premyslite, koľko žiadostí podáte, pretože každá z nich sa potvrdzuje zvlášť a budete ich platiť osobitne. Výšku poplatku si určuje každá ordinácia samostatne. Pri opakovanom podaní žiadosti sa musí za potvrdenie platiť opäť.

3. Ak má dieťa špeciálne výchovné potreby, má napríklad lekárom potvrdenú hyperaktivitu, potrebujete mať o tom zvlášť potvrdenie od príslušného výchovného poradenstva.

Koho by mala škôlka uprednostniť?

Na prijímanie detí do materskej škôlky existujú rôzne kritéria. Všeobecne však musia byť uprednostnené deti, ktoré sú v predškolskom veku alebo im bola ešte odložená povinná školská dochádzka. Následne si už každé vedenie určí vlastný postup pri výbere.

Pokiaľ je škôlka malá a nemajú v nej dostatok detí, vezmú aj to vaše bez problémov. No ak bývate v meste s veľa obyvateľmi, tak sa už stretnete s viacerými ťažkosťami. Všeobecne sú uprednostňované napríklad deti, ktorých rodičia pracujú a nemôžu sa teda o nich postarať.

Moje dieťa nevzali, ako postupovať ďalej?

Na Slovensku nie je dochádzka v materských školách povinná a dieťa nemusí navštevovať ani predškolský ročník. Ak ste teda doma a neplánujete pracovať, prípadne máte ešte mladšieho súrodenca do troch rokov, nemusíte ho v škôlke umiestniť.

  • Prvým krokom môže byť podanie odvolania, ktoré odošlete zriaďovateľovi materskej škôlky najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia.
  • Pokiaľ nebolo odvolanie kladne vybavené, môžete skúsiť osloviť niektorú z iných materských škôlok vo vašom meste.
  • Ak bývate v blízkosti vidieka a nebolo by pre vás problémom odviezť každý deň dieťa na vzdialenejšie miesto, môžete sa pokúsiť osloviť tieto materské škôlky. V nich nebýva tak veľký počet detí a môžu vám dieťa prijať skôr.
  • Taktiež sa môžete informovať v súkromných materských škôlkach, kde sú však poplatky vyššie.
  • V opačnom prípade musíte čakať do budúceho roka, prípadne či sa niektoré z miest v škôlke časom neuvoľní.

Napíšte komentár